Languages

Bölüm Koordinatürleri Listesi

Faculty of Education / Eğitim Fakültesi

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

Faculty Coordinator / Fakülte Koordinatörü

Doç.Dr. İrfan EMRE

iemre@firat.edu.tr

Dahili: 4902

Department of Computer Education and Instructional Technology / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojiler Bölümü

Doç.Dr. Yalın Kılıç TÜREL

yturel@firat.edu.tr

 

Dahili: 4883

Department of Educational Sciences / Eğitim Bilimleri Bölümü

Arş.Gör. Yasin DEMİR
Arş.Gör. Yusuf Celal EROL

yasindemir@firat.edu.tr
ycerol@firat.edu.tr

 

Dahili: 4927

           4920

Department of Fine Arts / Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

tcelikbag@firat.edu.tr

 

Dahili: 4874

Department of Mathematics and Science Education/ 
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Gonca KEÇECİ

gkececi@firat.edu.tr

 

Dahili: 4849

Department of Basic Education/ 
Temel Eğitim Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Seda KERİMGİL ÇELİK

skerimgil@firat.edu.tr

 

Dahili: 4847

Department of Social Sciences and Turkish Education /
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü

Arş.Gör. Yelda KÖKÇÜ

ykokcu@firat.edu.tr

 

Dahili:4827

 

Faculty of Science / Fen Fakültesi

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

Science Faculty Coordinator / Fen Fakültesi 

Doç.Dr. Erdal Baş

erdalmat@firat.edu.tr

Dahili: 3547 -           3603

Department of Biology / Biyoloji Bölümü

Arş.Gör. Emel AKBABA

eaydin@firat.edu.tr

 

Dahili: 3779

Department of Physics / Fizik Bölümü

Arş.Gör. Mehmet YAȘAR

mehmetyasar@firat.edu.tr

 

Dahili: 3555 -                   3592

Department of Chemistry / Kimya Bölümü

Prof.Dr. Sinan SAYDAM

ssaydam@firat.edu.tr

 

Dahili: 3681

Department of Mathematics / Matematik Bölümü

Doç.Dr. Münevver YILDIRIM YILMAZ

myildirim@firat.edu.tr

 

Dahili: 3648

Department of Statistics / İstatistik Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Esra PAMUKÇU

epamukcu@firat.edu.tr

 

Dahili:3640

Actuarial / Aktüerya

Yrd.Doç.Dr. Asıf YOKUŞ

asfyokus@firat.edu.tr

 

Dahili:3601

 

Faculty of Humanities and Social Sciences / İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

English Language and Literature / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Seda ARIKAN sarikan@firat.edu.tr Dahili: 

German Language and Literature / Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Halit ATLİ

mhatli@firat.edu.tr

Dahili: 

Department of Contemporary Turkish Dialects and Literature / Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Arş.Gör.Veysel KARACA

vikaraca@firat.edu.tr

 

Dahili: 3759

Department of Geography / Coğrafya Bölümü

Arş.Gör. Emrah ŞIKOĞLU

emrahskoglu@firat.edu.tr

 

Dahili: 3707

Department of Sociology / Sosyoloji Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ayşe MERMUTLU

amermutlu@gmail.com

 

Dahili:3536

Department of History / Tarih Bölümü

Arş.Gör. Yavuz KISA

ykisa@firat.edu.tr

 

Dahili: 3620

Department of Turkish Language and Literature / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Arş.Gör. Murat AKA

maka@firat.edu.tr

 

Dahili: 3505

 

Faculty of Economics and Administrative Sciences / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

Department Business Administration / İşletme Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Cem AYDEN

cayden@firat.edu.tr

 

 

Dahili: 4167

Department of  Political Sciences and Public Administration / Siyaset Bilmi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Yrd.Doç.Dr. İlke Bezen AYDOĞDU

bezenaydogdu@yahoo.com

ilke@firat.edu.tr

 

Dahili: 4175

Department of Economics /  İktisat Bölümü

Arş.Gör. Ertuğrul Buğra ORHAN

bugraorhan@firat.edu.tr

 

Dahili: 4192

Department of Labor Economics and Industrial Relations / 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yrd.Doç.Dr. Gökçe CEREV gcerev@firat.edu.tr

 

Dahili: 

Social Work Department / Sosyal Hizmet Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Handan KARAKAYA hkarakaya@firat.edu.tr

 

Dahili: 

 

Faculty of Communication /  İletişim Fakültesi

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

Department of RTV-Cinema / Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü

Arş.Gör. İkbal BOZKURT AVCI

ibavci@firat.edu.tr

 

Dahili: 4480

Department of Public Relations / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Arş.Gör. Deniz ÖZER

denizozer@firat.edu.tr

 

Dahili: 4419

Department of Journalism / Gazetecilik Bölümü

Arş.Gör. Emrah ARĞIN

eargin@firat.edu.tr

 

Dahili: 8829

Visual Communication Design / Görsel İletişim Tasarımı

Yrd.Doç.Dr. Tamer KAVURAN tkavuran@firat.edu.tr Dahili: 8819

 

Faculty of Theology / İlahiyat Fakültesi

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

Department of Theology / İlahiyat Bölümü

Yrd.Doç.Dr.Tuncay KARATEKE 

tkarateke@firat.edu.tr

Dahili: -

 

School of Civil Aviation / Sivil Havacılık Yüksekokulu

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

Department of Airframe and Powerplant Maintenance / 
Uçak Gövde-Motor Bakımı Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Yusuf ER 

yusufer@firat.edu.tr
 
Dahili: 1119

Department of Avionics / 
Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ebru KARAKÖSE eozbay@firat.edu.tr

 

Dahili: 5220

Department of Air Traffic Control    / Hava Trafik Kontrol Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Haluk EREN heren@firat.edu.tr

 

Dahili: 1120

 

Faculty of Engineering / Mühendislik Fakültesi

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

Faculty Coordinator  / Fakülte Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Mehmet KALENDER mkalender@firat.edu.tr Dahili: 5003

Department of Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Doç.Dr. İlhan AYDIN 

/

Arş.Gör.Erdal ÖZBAY

İbrahim Rıza HALLAÇ

iaydin@firat.edu.tr

 

Dahili: 6308

             /           

          6303

          

Department of Bioengineering / Byomühendislik Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Venhar ÇELİK

venharcelik@firat.edu.tr

 

Dahili:5559

Department of  Environmental Engineering/ Çevre Mühensiliği Bölümü

Yrd.Doc.Dr. Özge HANAY

ohanay@firat.edu.tr

 

Dahili:5623

Department of Electrical and Electronics Engineering/ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Mahmut Temel ÖZDEMİR 

/

Arş.Gör. Musab COŞKUN

mto@firat.edu.tr

/

musabcoskun@firat.edu.tr 

 

Dahili:5238

            /

         5217

 

Department of Software Engineering / Yazılım Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Mustafa ULAŞ

mulas@firat.edu.tr

Dahili:5583

Department of Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği Bölümü

Ydr.Doç.Dr. Hümeyra ŞAHİN

hsahin@firat.edu.tr

 

Dahili:5438

Department of Geological Engineering / Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Doç.Dr. Zülfü GÜROCAK

zgurocak@firat.edu.tr

 

Dahili:5991

Department of Chemical Engineering / Kimya Mühendisliği Bölümü

Prof.Dr. Fethi KAMIŞLI

fkamisli@firat.edu.tr

 

Dahili:5500

Department of Mechanical Engineering / Makine Mühendisliği Engineering Bölümü

Doç.Dr. Servet SOYGÜDER

ssoyguder@firat.edu.tr

 

Dahili:5330

Department of Mechatronics Engineering / Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Doç.Dr. Oğuz YAKUT

oyakut@firat.edu.tr

 

Dahili: 6350

Department of Metallurgical and Materials Engineering / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Arş.Gör. Elif ARANCI ÖZTÜRK

earanci@firat.edu.tr

 

Dahili: 6369

 

Faculty of Architecture / Mimarlık Fakültesi

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

 Architecture Department / Mimarlık Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Merve AÇIKGENÇ ULAŞ merveacikgenc@firat.edu.tr Dahili:5433

 

Faculty of Technology / Teknoloji Fakültesi

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

Department of Electrical and Electronics Engineering/ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doc.Dr. Erkan DENİZ

edeniz@firat.edu.tr

 

Dahili: 4338

Department of Energy Systems Engineering / Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr.Aydın DİKİCİ

adikici1@firat.edu.tr

 

Dahili: 4230

Department of Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doc.Dr. Cevdet Emin EKİNCİ

cee@firat.edu.tr

 

Dahili: 4263

Department of Mechanical Engineering / Makine Mühendisliği Engineering Bölümü

Arş.Gör. Erman ÇELİK

ecelik@firat.edu.tr

 

Dahili: 4214

Department of Mechatronics Engineering / Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doc.Dr.

Gonca Özmen KOCA

gozmen@firat.edu.tr

 

Dahili: 4294

Department of Mettalurgical and Materials Egineering / Metaluri ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ali Kaya GÜR

akgur@firat.edu.tr

 

Dahili: 4349

Department of Automative Engineering / Otomotiv  Mühendisliği Bölümü

Arş.Gör. Fatma TEBER

fteber@firat.edu.tr  

 

Dahili:4355

Department of Software Engineering / Yazılım Mühendisliği Bölümü

Doç.Dr. Murat KARABATAK

mkarabatak@firat.edu.tr

 

Dahili: 4302

Department of Software Engineering International Joint / Yazılım Mühendisliği Uluslararası Ortak Lisans Programı Bölümü

 

 

 

Dahili:

Department of Digital Forensic Engineering / Adli Bilişim Mühendisliği Bölüm

Yrd.Doc.Dr. Mustafa KAYA

mkaya@firat.edu.tr

 

Dahili:3480-6508

 

Faculty of Medicine / Tıp Fakültesi

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

Department of Medicine / TIP Bölümü

 Doç.Dr. İhsan ESEN

esen_ihsan@yahoo.com

 

Dahili: 2365

 

Faculty of Dentistry / Diş Fakültesi

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

Department of Dentistry / Diş Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Neval DİLDEŞ

ndildes@firat.edu.tr

 

Dahili: 0532 724 16 60

 

Faculty of Veterinary Medicine / Veteriner Fakültesi 

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

Department of Veterinary Medicine / Veteriner Bölümü

Prof.Dr. Yesari ERÖKSÜZ

yeroksuz@firat.edu.tr

 

Dahili: 3920

 

Faculty of Sports / Spor Bilimleri Fakültesi

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

 Department of Sport /  Beden Eğitim

 Doç.Dr. Zeki ÇOŞKUNER

                    /

 Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre KARAKAYA

 zekicoskuner@hotmail.com 

                      /

 emrekarakaya@firat.edu.tr

 Dahili: 5727

            5584

 

 

Faculty of Health Science / Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

 Nursing Department / Hemşirelik Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Pınar SOYLAR

psoylar@firat.edu.tr

 

Dahili: 4581

 Midwifery Department / Ebelik Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Evrim ÇELEBİ ecelebi@firat.edu.tr

 

Dahili: 4585

Department of Nutrition and Dietetics / Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Öğr.Gör. N. Eda Aksın BELHAN nadideaksin@hotmail.com

 

Dahili: 4549

 

Faculty of Fisheries /  Su Ürünleri Fakültesi

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

Department of Fisheries / Su Ürünleri Bölümü

Doç.Dr. Serap SALER

ssaler@firat.edu.tr

Dahili:4521

 

Graduate School of Educational Sciences / Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü

Doç.Dr. İrfan EMRE

iemre@firat.edu.tr

 

Dahili: 4952

 

Graduate School of Science / Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Sencer ÜNAL

sencerunal@firat.edu.tr

 

Dahili: 5032

 

Graduate School of Health Sciences / Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Mustafa İSSİ

missi@firat.edu.tr

 

Dahili: 6468

 

Graduate School of Social Sciences / Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü

Doç.Dr. Süleyman İLHAN

 

 

Dahili: 3781

 

School of Foreign Languages / Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü

Okt. Süheyla DEMİRKOL ORAK

sdemirkol@firat.edu.tr

 

Dahili: 5677

 

Vocational School of Sivrice / Sivrice Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü

Doç.Dr. Ayşe KILIÇ

aykilic@firat.edu.tr

 

Dahili: 4100

 

Vocational School of Health / Sağlık Meslek Yüksekokulu

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Ali BAYRAM

abayram@firat.edu.tr

 

Dahili: 4581

 

Vocational School of Health Services / Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü

Prof.Dr. Gökben ÖZBEY     gozbey@firat.edu.tr Dahili:6535

Medical Services and Techniques

Doç.Dr. Funda GÜLCÜ BULMUŞ

gulcubulmus@firat.edu.tr

 

Dahili: 5971

Anesthesia / Anestezi

Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN

oaytekin@firat.edu.tr

 

Dahili:6548

Medical Scanning Techniques / Tibbi Görüntüleme Tek.

Yrd.Doç.Dr. Abdullah YAŞAR

ayasar@firat.edu.tr

 

Dahili: 6533

Medical Laboratories Techniques / Tibbi Laboratuvar Tek.

Yrd.Doç.Dr. Neslihan KELEŞTEMUR

nkelestemur@firat.edu.tr

 

Dahili:6542

Tıbbı Dokü.ve Sek. Programı

Yrd.Doç.Dr. Zafer ÇAMBAY

zcambay@firat.edu.tr

 

Dahili:6534

Autopsy/ Otopsi Yardımcılığı

Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK

mozcelik@firat.edu.tr

 

Dahili:6545

Therapy and Reabilitation /Terapi ve Rehabilitasion

Doç.Dr. Funda GÜLCÜ BULMUŞ

gulcubulmus@firat.edu.tr

 

Dahili:6539

Physiotherapy / Fizyoterapi

Yrd.Doç.Dr. Kadri KULUALP

kkulualp@firat.edu.tr

Dahili:6541

 

Vocational School of Technical Sciences / Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

Computer Technology / Bigisayar Teknolojileri

Öğr.Gör. Mesut TOĞAÇAR

mtogacar@firat.edu.tr

 

Dahili:4390

Electricity and Energy / Elektrik ve Enerji

Öğr.Gör. Mehmet SAMAN

msaman@firat.edu.tr

 

Dahili:4383

Electronics and Automation / Elektronik ve Otomasyon

Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞENPINAR

asenpinar@firat.edu.tr

 

Dahili: 4443

Mechanical and Metal Technologies / Makine ve Metal Teknolojileri

Yrd.Doç.Dr. Mehmet YAZ

myaz@firat.edu.tr

 

Dahili: 4407

Materials and Materials ProcessingTechnologies / Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ethem KİZİRGİL

mkizirgil@firat.edu.tr

 

Dahili: 4455

Ownership Protection and Security / Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Yrd.Doç.Dr. Ayhan ALTINÖRS

aaltinors@firat.edu.tr

 

Dahili: 4447

Engine devices and Transportation Technologies / Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri

Doç.Dr. Hüseyin BENLİ

hbenli@firat.edu.tr

 

Dahili: 4402

Constructions / İnşaat

Doç.Dr. Cengiz POLAT

cpolat@firat.edu.tr

 

Dahili: 4431

Design / Tasarım

Yrd.Doç.Dr. Koray Şener PARLAK

kparlak@firat.edu.tr

 

Dahili: 4430

Textiles, Clothing, Shoes and Skin / Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri

Öğr.Gör. Emel GÜR

egur@firat.edu.tr

 

Dahili:4441

 

Vocational School of Keban /  Keban Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü

Prof.Dr. Mevlüt ŞENER URAL

msural@firat.edu.tr

 

Dahili: 0424 571 23 02 (118)

 

Vocational School of Social Sciences / Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü

Öğr.Gör. Suat ARPACI

sarpaci@firat.edu.tr

 

Dahili: 6584

 

Vocational School of Karakoçan / Karakoçan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü

Ögr.Gör. Kenan KORAN

kkoran@firat.edu.tr

 

 

Vocational School of Baskil / Baskil Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Aytül YILDIRIM

aytulyildirim@firat.edu.tr

 

Harici: 5112084

 

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Maden Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Sevcan Aytaç KORKMAZ

sevcanaytackorkmaz@gmail.com

 

 Tlf: 2555554-24

 

Conservatory / Devler Konservatuar

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü

Ögr.Gör. İrşat KAZAZOĞLU

ikazazoglu@firat.edu.tr

 

Dahili: 4120

 

Vocational School of Kovancılar / Kovancılar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

Department / Bölümü

Name / İsim

Email

Phone

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Öğr.Gör. Murat DEMİRKOL

mdemirkol@firat.edu.tr

 

Dahili: 

Yönetim ve Organizasyon Bölümü 

Öğr.Gör. Cem AKGÜL cakgul@firat.edu.tr

 

Dahili:

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Öğr.Gör. Ayfer DUMAN aduman@firat.edu.tr

 

Dahili: