Diller

2017-2018 Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği Sonuçları

2017-2018 akademik yılı Ders Verme Hareketliliği için  çıkılan ilana dair seçim sonuçlarına aşağıdaki listeden ulaşılabilir.
 
 

Geçen yıl itibariyle, Üniversitemize tahsis edilen Erasmus+ ders verme hareketliliği hibe kaleminde meydana gelen azalma,  bu sene de benzer şekilde gerçekleşmiştir.

Açıklanan listede asıl olarak ilan edilen yararlanıcıların, ödeme işlemlerinin yetişebilmesi açısından aşağıdaki belgeleri faaliyet başlangıçlarından en az 30 gün önce Koordinatörlüğümüze iletmeleri gerekmektedir.

Gitmeden Önce Teslim Edilecek Belgeler:

1-Resmi görevlendirme (bu yazı; Akademik görev belgesi, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte Rektörlük OLUR’u olmalıdır. Yazıda öğretim elemanının Erasmus+ Programı kapsamında ders verme hareketliğini gerçekleştireceği, gideceği üniversite ve bölüm adı, ziyaret tarihleri belirtilmelidir).

2-Dış İlişkiler Birim Koordinatörü ve karşı üniversite tarafından önceden onaylanacak (en az 8 saatlik faaliyet içeren)  İş Planının  imzalanmış kopyası

(http://dib.firat.edu.tr Erasmus+ Hareketlilikleri-Giden Personel-Ders Verme Hareketliliği-Belgeler ve Formlar – Teaching Programme)

3- Öğretim Elemanı Ders Verme Hareketliliği Sözleşmesi (Koordinatörlüğümüzde imzalanacaktır)

4. TC Vakıflar Bankası vadesiz AVRO hesap cüzdanı fotokopisi (herhangi bir Vakıfbank Bankası Şubesi olabilir)

5-Yararlanıcıların ödemeleri %70 (gidişte)  ve %30 (dönüşte) olmak üzere iki taksitte yapılacaktır. Seyahat gideri ödemesi faaliyet bitiminde yapılacaktır. (Faaliyet: 2+1;  2 Gün faaliyet ve 1 gün seyahat olacak şekilde gerçekleşecek olup hibe ödemesi 3 gün ve seyahat gideri olarak yapılacaktır.)

6-Hareketliliğe yedek listede seçilen başvuru sahipleri, Erasmus+ Programının tüm koşullarını yerine getirmek kalmak kaydıyla, isterlerse faaliyetten hibe almaksızın yararlanabilirler.

7-Hareketliliğe katılacak yararlanıcılar, gidecekleri kurumlarda üniversitemizi tanıtmak adına ihtiyaç duyulabilecek tanıtım malzemesi konusunda Koordinatörlüğümüzden destek alabilirler. Ayrıca, Üniversitemizin İngilizce tanıtım sunum ve videolarına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir:

 http://www.firat.edu.tr/tr/content/tan%C4%B1t%C4%B1m-filmleri

https://www.youtube.com/watch?v=7--qXUw8vAg

8-Faaliyet tarihi geldiği halde, geçerli bir mazeret olmaksızın faaliyete başlamamış adaylar, hareketlilikten vazgeçmiş sayılacaklardır. 

9-Hareketliliğe katılmaktan vazgeçen yararlanıcıların vazgeçme dilekçelerini Koordinatörlüğümüze iletmeleri zorunludur. Vazgeçme dilekçelerini en geç 30 Mart 2018 Tarihine kadar ofise iletmeleri gerekmektedir. 

10-Tüm faaliyetler en geç 31 Mayıs 2018’e kadar tamamlanmalıdır ve dönüş belgeleri ile nihai raporlar, 15 Haziran 2018 tarihine kadar iletilmelidir. 

Saygı ile duyurulur.