Öğrenci Staj Hareketliliği İstenilen Belgeler ve Formlar

Kurum ID Kodu : TR ELAZIG01

Erasmus ID Kodları

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

Ülke Kodları Tablosu

2017 KA103 Erasmus+ Uygulama El Kitabı

ISCED Kodları

Yapmanız gerekenlerle ilgili olarak lütfen ilgili sekmedeki yol haritasından da yardım alınız.

Gerekli  tüm formlar tabloya ilişkilendirilmiştir. Tıklayarak indirebilirsiniz.

 

Aşama İstenilen Belgeler
İlk Başvuru Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Formu

Transkript

(İngilizce ve Türkçe)

Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Varsa)
Gitmeden Önce Davet Mektubu

Öğrenim Anlaşması Formu

(Learning Agreement)

[ 3 Nüsha]

Gidiş Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
Bilgi Formu Vakıfbank Euro Hesabı Dekont Fotokopisi

Sağlık Sigortası

(İngilizce ve Türkçe)

Hibe Sözleşmesi

[2 Nüsha]

Pasaport Fotokopisi Vize Fotokopisi
Gittikten Sonra

During the Mobility

(Varsa)

   
Dönerken Getirelecek

Pasaport Giriş ve Çıkış Tarihleri

( e-devletten alınabilir.)

Katılım Belgesi

(Certificate of Attendance) 

ve Türkçe Çevirisi

Dönüş Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
LA ve During the Mobility(varsa) Islak İmzalı Hali After The Mobility Islak İmzalı Hali Davet Mektubu Islak İmzalı Hali