Diller

Cyrila a Metoda Üniversitesi'yle üniversitemiz arasında Erasmus+ İkili Anlaşması yapılmıştır

Erasmus+ Inter Institutional Agreement for Staff Mobility for Teaching and Student Mobility for Studies signed between University of Ss. Cyril and Methodius and Firat University. 

 

Anlaşma için tıklayınız .