Diller

Bölüm Erasmus+ Koordinatörleri Toplantısı (ERTELEME)

25.04.2019 tarih ve 325048 sayılı Rektörlük OLUR'u ile 26.04.2019 tarihinde saat 14:30'da Dış İlişkiler Birimi'nde yapılacak olan Bölüm Erasmus+ Koordinatörleri toplantısı:
Tübitak Başkanı Prof.Dr.Hasan MANDAL'ın 26.04.2019 Cuma Günü saat 14:15'teki konuşması nedeniyle Rektörlüğün bilgisi dahilinde,
29 Nisan 2019 Pazartesi Günü saat 14:30'da Dış İlişkiler Birimi Erasmus+ Ofisi toplantı salonunda yapılacaktır.