Diller

Öğrenim Hareketliliği

Kurum ID Kodu / Erasmus Code: TR ELAZIG01

Öğrenim Hareketliliği için Gerekli Formlar / Necessary documents for Learning Mobility for Studies

 

Aşama/ Stages

Belge 1 / Document 1

Belge 2 / Document 2

Belge 3 / Document 3

İlk Başvuru /

First Application

 

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu /

Student Application Form for Learning Mobility

 

Transkript (İngilzce ve Türkçe) /

Transcript of Records (English and Turkish)

AGNO: 2.20 (Lisans) & 2.50 (Yükesek Lisans ve Doktora)

GPA: 2.20 (Bachelor) & 2.50 (Master and PhD)

 

Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (varsa) /

Foreign Language Certificate (if existent)

 

Gitmeden Önce /

Before Mobility

1. Öğrenim Anlaşması Formu (Learning Agreement – 2015-2016 itibariyle)

(Üç Nüsha)

/

Learning Agreement for Study (3 copies)

 

2. Bilgi Formu /

Information Sheet

 

2017-ek-v-1-ogrenim-ogrenci-ile-imzalanacak-sozlesme-1 (Doldurulmadan önce Vakıf Bankdan vadesiz avro hesabı açtırılmalıdır. Ofisten detaylı bilgi alınabilir)

(Üç Nüsha)

/

Financial Agreement (Before filling it in you should open an Euro account at Vakıf Bank and ask for details at our office)

(3 Copies)

 

OLS (birinci sınav ve kursu)

/

OLS (first exam and the course)

 

Sağlık ve Mesuliyet Sigortası

/

Health and Civil Liability Insurance

 

Harçsız Pasaport Formu

 

Dönerken Getirilecek

/

After the Mobility Documents

 

Katılım Sertifikası

(ıslak imzalı)

/

Certificate of Attendance

(original signature)

 

Sertifikanın Türkçe tercümesi (öğrencin kendisi tercümeyi yapabilir)

/

Translation into Turkish of the Certificate (you may translate it)

 

Not Dökümü

(ıslak imzalı)

/

Transcript of Records

(original signature)

 

Pasaport

/

Passport

Orijinal Learning Agreement & Değişiklik formu

(ıslak imzalı)

/

Original Learning Agreement & Changes to Learning Agreement

(original signatures)

Online işlemler

/

Online procedures

Mobility Tool Rapor & OLS (ikinci sınav)

/

Mobility Tool Report & OLS (second exam)

Yönetim Kurulu Kararı

(Bölüme dilekçe ve Learning Agreement, Learning Agreement Değişiklik formu & Transkript kopyaları verilmelidir intibak için)

/

Faculty Approval

(You will apply on the base of a demand to your department by submitting copies of the Learning Agreement, Changes to Learning Agreement & Transcript of Records)

 

 

STAJ Hareketliliği için Gerekli Formlar / Necessary documents for Learning Mobility for Placement

 

Aşama / Stages

Belge 1 / Document 1

Belge 2 / Document 2

Belge 3 / Document 3

İlk Başvuru 

/

First Application

Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Formu

/

Application form for Learning Mobility for Placement

&

Transkript (İngilzce ve Türkçe) /

Transcript of Records (English and Turkish)

AGNO: 2.20 (Lisans) & 2.50 (Yükesek Lisans ve Doktora)

GPA: 2.20 (Bachelor) & 2.50 (Master and PhD)

 

Davet Mektubu

/

Acceptance Letter

Bilgi Formu

/

Information Sheet

Gitmeden Önce

/

Before the Mobility

Eğitim anlaşması ve kalite taahhüdü

(Üç Nüsha)

 /

Learning Agreement For Traineeships (Training Agreement)

(3 copies)

 

 

Fakülte Yönetim Kurulu Kararı için; bölüme dilekçe ve dilekçe ekinde Kabul Yazısı, Eğitim anlaşması ve kalite taahhüdü kopyaları verilmelidir

/

For the Faculty Approval you need to apply to your department in the base of a demand by submitting a copy of your Acceptance Letter and your Learning Agreement for Placement

 

2017-ek-v-1-ogrenim-ogrenci-ile-imzalanacak-sozlesme-1(Doldurulmadan önce Vakıf Bankasından vadesiz avro hesabı açtırılmalıdır. Ofisten detaylı bilgi alınabilir)

(Üç Nüsha)

/

Financial Agreement (Before filling it in you should open an Euro account at Vakıf Bank and ask for details at our office)

(3 Copies)

OLS (birinci sınav ve kursu)

/

OLS (first exam and course)

Vize & Pasaport

/

Visa & Passport

 

http://www.elazig.pol.tr/Sayfalar/hizmet_pasaportu.aspx

 3 aya kadar olan hareketliliklerde vize muafiyeti sağlayan gri pasaportu alabilirsiniz

/

For a period equal or shorter than 3 months you can apply for Grey Passport

Sağlık, Kaza ve Mesuliyet Sigortası

/

Health, Accident and Civil Liability Insurance

Dönerken Getirilecek

/

After the Mobility

Katılım Belgesi (Karşı kurumun antetli kağıdına  basılmış ve orijinal olarak imzalanmış belge) *mühürlü, staj faaliyetinizin detayları ve başlangıç-bitiş  tarihlerinin net olarak belirtilmiş olması gerekmektedir.

/

Certificate of Attendance (The partner institution should provide a document with their own letterhead and with the necessary signature) *stamp, details related to the placement period, period of mobility (exact dates) are required*

Eğitim anlaşması ve kalite taahhüdü (ıslak imzalı)

/

Learning Agreement for Placement Mobility (original signature)

Pasaport

/

Passport

Online İşlemler

/

Online Procedures

 

Mobility Tool Rapor & OLS (ikinci sınav)

/

Mobility Tool Report & OLS (second exam)

 

Fakülte Yönetim Kurulu Kararı için; bölüme dilekçe ve dilekçe ekinde Sertifika stajın tanınırlığı için verilmelidir.

 

 

Yardımcı Tablolar / Useful tables

Erasmus ID Kodlari / Erasmus ID Codes

Yabanci Dil Sinavlari Esdegerlikleri - 22.01.2016 / Foreign Languages Exams equivalence table - 22.01.2016

Ulke Kodlari Tablosu - Country Codes Table