Diller

Öğrenim Hareketliliği

Kurum ID Kodu / Erasmus Code: TR ELAZIG01
Öğrenim Hareketliliği için Gerekli Formlar / Necessary documents for Learning Mobility for Studies

 

Aşama/ Stages
Belge 1 / Document 1
Belge 2 / Document 2
Belge 3 / Document 3
İlk Başvuru
 
/
 
First Application
 
/
Student Application Form for Learning Mobility
 
Transkript (İngilzce ve Türkçe) /
Transcript of Records (English and Turkish)
 
&
 
AGNO: 2.20 (Lisans) & 2.50 (Yükesek Lisans ve Doktora) /
GPA: 2.20 (Bachelor) & 2.50 (Master and PhD)
Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (varsa)
/
Foreign Language Certificate (if existent)

 

 
Gitmeden Önce
 
/
 
Before Mobility
 
(Üç Nüsha)
 
/
 
Learning Agreement for Study
 
(3 copies)
 
Information Sheet
 
 
(Doldurulmadan önce Vakıf Bankdan vadesiz avro hesabı açtırılmalıdır. Ofisten detaylı bilgi alınabilir)
(Üç Nüsha)
 
/
 
Financial Agreement
(Before filling it in you should open an Euro account at Vakıf Bank and ask for details at our office)
(3 Copies)
 
OLS
(birinci sınav ve kursu)
/
OLS
(first exam and the course)
 
Sağlık ve Mesuliyet Sigortası
/
Health and Civil Liability Insurance
 
 
Dönerken Getirilecek
 
/
 
After the Mobility Documents
 
Katılım Sertifikası
(ıslak imzalı)
/
Certificate of Attendance
(original signature)
 
Sertifikanın Türkçe tercümesi (öğrencin kendisi tercümeyi yapabilir)
/
Translation into Turkish of the Certificate (you may translate it)
 
Not Dökümü
(ıslak imzalı)
/
Transcript of Records
(original signature)
 
Pasaport
/
Passport
Orijinal Learning Agreement & Değişiklik formu
(ıslak imzalı)
/
Original Learning Agreement & Changes to Learning Agreement
(original signatures)
Online işlemler
 
/
 
Online procedures
Mobility Tool Rapor & OLS (ikinci sınav)
/
Mobility Tool Report & OLS (second exam)
Yönetim Kurulu Kararı
(Bölüme dilekçe ve Learning Agreement, Learning Agreement Değişiklik formu & Transkript kopyaları verilmelidir intibak için)
/
Faculty Approval
(You will apply on the base of a demand to your department by submitting copies of the Learning Agreement, Changes to Learning Agreement & Transcript of Records)

 

 

STAJ Hareketliliği için Gerekli Formlar / Necessary documents for Learning Mobility for Placement

 

Aşama / Stages

Belge 1 / Document 1

Belge 2 / Document 2

Belge 3 / Document 3

İlk Başvuru 
 
/
 
First Application
Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Formu /
Application form for Learning Mobility for Placement
&
Transkript (İngilzce ve Türkçe) /
Transcript of Records (English and Turkish)
 
AGNO: 2.20 (Lisans) & 2.50 (Yükesek Lisans ve Doktora) /
GPA: 2.20 (Bachelor) & 2.50 (Master and PhD)
 
Davet Mektubu
/
Acceptance Letter
/
Information Sheet
Gitmeden Önce
 
/
 
Before the Mobility
 
(3 copies)
 
Fakülte Yönetim Kurulu Kararı için; bölüme dilekçe ve dilekçe ekinde Kabul Yazısı, Eğitim anlaşması ve kalite taahhüdü kopyaları verilmelidir
/
For the Faculty Approval you need to apply to your department in the base of a demand by submitting a copy of your Acceptance Letter and your Learning Agreement for Placement
 
(Doldurulmadan önce Vakıf Bankasından vadesiz avro hesabı açtırılmalıdır. Ofisten detaylı bilgi alınabilir)
(Üç Nüsha)
/
Financial Agreement
(Before filling it in you should open an Euro account at Vakıf Bank and ask for details at our office)
(3 Copies)
OLS
(birinci sınav ve kursu)
 
/
 
OLS
(first exam and course)
Vize & Pasaport
 
/
 
Visa & Passport
 
 3 aya kadar olan hareketliliklerde vize muafiyeti sağlayan gri pasaportu alabilirsiniz
/
For a period equal or shorter than 3 months you can apply for Grey Passport
Sağlık, Kaza ve Mesuliyet Sigortası
/
Health, Accident and Civil Liability Insurance
Dönerken Getirilecek
 
/
 
After the Mobility
Katılım Belgesi
 (Karşı kurumun antetli kağıdına  basılmış ve orijinal olarak imzalanmış belge) *mühürlü, staj faaliyetinizin detayları ve başlangıç-bitiş  tarihlerinin net olarak belirtilmiş olması gerekmektedir.
/
Certificate of Attendance
(The partner institution should provide a document with their own letterhead and with the necessary signature) *stamp, details related to the placement period, period of mobility (exact dates) are required*
Eğitim anlaşması ve kalite taahhüdü (ıslak imzalı)
/
Learning Agreement for Placement Mobility
(original signature)
Pasaport
/
Passport
Online İşlemler
 
/
 
Online Procedures
 
Mobility Tool Rapor & OLS (ikinci sınav)
/
Mobility Tool Report & OLS (second exam)
 
Fakülte Yönetim Kurulu Kararı için; bölüme dilekçe ve dilekçe ekinde Sertifika stajın tanınırlığı için verilmelidir.
 

 

Yardımcı Tablolar / Useful tables

Erasmus ID Kodlari / Erasmus ID Codes
Yabanci Dil Sinavlari Esdegerlikleri - 22.01.2016 / Foreign Languages Exams equivalence table - 22.01.2016
Ulke Kodlari Tablosu - Country Codes Table