Diller

Bölüm Koordinatürleri Listesi

Faculty of Education / Eğitim Fakültesi
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
Faculty Coordinator / Fakülte Koordinatörü
Dr.Öğr.Üyesi Gonca KEÇECİ
 
4903
Department of Computer Education and Instructional Technology
Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojiler Bölümü
Doç.Dr. Yalın Kılıç TÜREL
4883
Department of Educational Sciences
Eğitim Bilimleri Bölümü
Arş.Gör. Yasin DEMİR
Arş.Gör. Yusuf Celal EROL
4927
4920
Department of Fine Arts
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Arş.Gör. Yelda Usal
4872
Department of Mathematics and Science Education
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Fatma ERDOĞAN (İlköğretim Matematik Öğretmenliğİ)
--
Dr.Öğr.Üyesi Haki PEŞMAN
(Fen Bilgisi Öğretmenliği)
--
4986
 
4985
Department of Basic Education 
Temel Eğitim Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Seda KERİMGİL ÇELİK
4847
Department of Social Sciences and Turkish Education
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü
Arş.Gör. Yelda KÖKÇÜ
4827
Department Of English Language Educationen/İngiliz Dili  Eğitimi Bölümü

Dr.Öğretim Üyesi Ahmet Selçuk AKDEMİR

Arş.Gör.Dr. Cemre İŞLER

asakdemir@firat.edu.tr

cisler@firat.edu.tr

4964

 -

 
Faculty of Science / Fen Fakültesi
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
Science Faculty Coordinator / Fen Fakültesi 
Doç.Dr. Erdal Baş
3547
3603
Department of Biology
Biyoloji Bölümü
Doç.Dr. Abdullah ASLAN
Arş.Gör. Emel AKBABA
3819
3779
Department of Physics
Fizik Bölümü
Öğr.Üy.Doç.Dr. Mediha KÖK
3764
Department of Chemistry
Kimya Bölümü
Prof.Dr. Sinan SAYDAM
Arş.Gör.Dr. Hakan ŞAHAL
3681
3608
Department of Mathematics Matematik Bölümü
Prof.Dr. Münevver YILDIRIM YILMAZ
3648
Department of Statistics
 İstatistik Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Esra PAMUKÇU
3640
Actuarial
Aktüerya
Dr.Öğr. Üyesi Asıf YOKUŞ
3601
 
Faculty of Humanities and Social Sciences / İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
English Language and Literature / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 
 
 
German Language and Literature / Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Halit ATLİ
 
Department of Contemporary Turkish Dialects and Literature / Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Öğr.Gör. Rakhat ABDİEVA
3556
Department of Geography / Coğrafya Bölümü
Arş.Gör. Emrah ŞIKOĞLU
3705
Department of Sociology / Sosyoloji Bölümü
Dr.Öğr.Üy. Ayşe MERMUTLU
3536
Department of History / Tarih Bölümü
Prof.Dr. Enver ÇAKAR
3839
Department of Turkish Language and Literature / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Doç.Dr. Ebru ŞENOCAK
3545
 
Faculty of Economics and Administrative Sciences / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
Department Business Administration / İşletme Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz GEDİK
 
Department of  Political Sciences and Public Administration / Siyaset Bilmi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Dr.Öğr.Üy. İlke Bezen AYDOĞDU
4175
Department of Economics / İktisat Bölümü
Dr.Öğr.Üy. İzzet TAŞAR
4163
Department of Labor Economics and Industrial Relations / 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Dr.Öğr.Üy. Gökçe CEREV
gcerev@firat.edu.tr 
4155
Social Work Department / Sosyal Hizmet Bölümü
Dr.Öğr.Üy. Handan KARAKAYA
hkarakaya@firat.edu.tr 
8515
Department of Finance / Maliye Bölümü
Dr.Öğr.Üy. H. Gökçe DEMİREL
demirel@firat.edu.tr
4169
 
Faculty of Communication /  İletişim Fakültesi
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
Department of RTV-Cinema / Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Neslihan GÖKER
4480
Department of Public Relations / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Serkan BİÇER
Şule ÖZGER

 8837

 8813

Department of Journalism / Gazetecilik Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Emrah AYDEMİR /
Arş.Gör. Erhan KILIÇ
 
Visual Communication Design / Görsel İletişim Tasarımı
Dr.Öğr. Üyesi Cevahir Sinan ALTUNDAĞ
csaltundag@firat.edu.tr
4323
 
Faculty of Theology / İlahiyat Fakültesi
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
Department of Theology / İlahiyat Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Tuncay KARATEKE 
5636
 
School of Civil Aviation / Sivil Havacılık Yüksekokulu
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
Department of Airframe and Powerplant Maintenance / 
Uçak Gövde-Motor Bakımı Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Yusuf ER 
1119
Department of Avionics / 
Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Ebru KARAKÖSE
5220
Department of Air Traffic Control    / Hava Trafik Kontrol Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Haluk EREN
1120
 
Faculty of Engineering / Mühendislik Fakültesi
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
Faculty Coordinator  / Fakülte Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr. Mehmet KALENDER
5003
Department of Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Güngör YILDIRIM
 
 
          
Department of Bioengineering / Byomühendislik Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Venhar ÇELİK
5559
Department of  Environmental Engineering/ Çevre Mühensiliği Bölümü
Yrd.Doc.Dr. Özge HANAY
5623
Department of Electrical and Electronics Engineering/ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
 
Arş.Gör.Dr. Barış KARAKAYA
 
 
5234
 
Department of Software Engineering / Yazılım Mühendisliği Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ULAŞ
5583
Department of Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Ruşen DURUCAN
ardurucan@firat.edu.tr
5422
Department of Geological Engineering / Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Prof.Dr. Ahmet ŞAŞMAZ
5950
Department of Chemical Engineering / Kimya Mühendisliği Bölümü
Prof.Dr. Fethi KAMIŞLI
5500
Department of Mechanical Engineering / Makine Mühendisliği Engineering Bölümü
Doç.Dr. Nevin ÇELİK
nevincelik@firat.edu.tr
 
5328
Department of Mechatronics Engineering / Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Doç.Dr. Oğuz YAKUT
6350
Department of Metallurgical and Materials Engineering / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Arş.Gör. Elif ARANCI ÖZTÜRK
6369
 
Faculty of Architecture / Mimarlık Fakültesi
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
 Architecture Department / Mimarlık Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Merve AÇIKGENÇ ULAŞ
5433
 
Faculty of Technology / Teknoloji Fakültesi
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
Dean of Technology Faculty / Teknoloji Fakültesi Dekanlığı
Doç.Dr. Gül TOSUN
4203-4244
Department of Electrical and Electronics Engineering/ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doç.Dr. Erkan DENİZ
4338
Department of Energy Systems Engineering / Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi Aydın DİKİCİ
7652
Department of Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi Alp Buğra AYDIN
4279
Department of Mechanical Engineering / Makine Mühendisliği Engineering Bölümü
Prof. Dr. Ulaş ÇAYDAŞ
 
Department of Mechatronics Engineering / Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi
Gonca Özmen KOCA
7607
Department of Mettalurgical and Materials Egineering / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Doç.Dr. Ali Kaya GÜR
4349
Department of Automative Engineering / Otomotiv  Mühendisliği Bölümü
Prof.Dr. Hanbey HAZAR
4363
Department of Software Engineering / Yazılım Mühendisliği Bölümü
Doç.Dr. Murat KARABATAK
4302
Department of Software Engineering International Joint / Yazılım Mühendisliği Uluslararası Ortak Lisans Programı Bölümü
 
 
 
 
Department of Digital Forensic Engineering / Adli Bilişim Mühendisliği Bölüm
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa KAYA
7630-7633
 
Faculty of Medicine / Tıp Fakültesi
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
Department of Medicine / TIP Bölümü
 Yrd.Doç.Dr. Sait ÖZTÜRK
2665
 
Faculty of Dentistry / Diş Fakültesi
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
Department of Dentistry / Diş Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Adem GÖK agok@firat.edu.tr 0544 414 24 58
 
Faculty of Veterinary Medicine / Veteriner Fakültesi 
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
Department of Veterinary Medicine / Veteriner Bölümü
Prof.Dr. Sami ŞİMŞEK
 
 
Faculty of Sports / Spor Bilimleri Fakültesi
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
Physical Education Teacher /  Beden Eğitim
 Doç.Dr. Yunus Emre KARAKAYA
 4473
 
Coaching Training / Antrenörlük Eğitimi Arş.Gör.Dr. Muhammed Emre KARAMAN mekaraman@firat.edu.tr 4417
Recreation Department / Rekreasyon Bölümü Arş.Gör. Baha Engin ÇELİKEL becelikel@firat.edu.tr 4474
Sports Management / Spor Yöneticiliği Bölümü Arş.Gör. Metin YILMAZ metin.yilmaz@firat.edu.tr 4471
 
Conservatory / Devler Konservatuar
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü
Ögr.Gör. İrşat KAZAZOĞLU
Ögr.Gör. Kenan SAVAŞ
4120
4109
 
 
Faculty of Health Science / Sağlık Bilimleri Fakültesi
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
 Nursing Department / Hemşirelik Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Pınar SOYLAR
8297
 Midwifery Department / Ebelik Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Evrim ÇELEBİ
4585
Department of Nutrition and Dietetics / Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Öğr.Gör. N. Eda Aksın BELHAN
4549
 
Faculty of Fisheries /  Su Ürünleri Fakültesi
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
Department of Fisheries / Su Ürünleri Bölümü
Prof. Dr Özgür CANPOLAT 
 
 
Graduate School of Educational Sciences / Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü
Doç.Dr. Haki PEŞMAN
4863
 
Graduate School of Science / Fen Bilimleri Enstitüsü
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr. Sencer ÜNAL
5032
 
Graduate School of Health Sciences / Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr. Mustafa İSSİ
6468
 
Graduate School of Social Sciences / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü
Doç.Dr. Süleyman İLHAN
 
3781
 
School of Foreign Languages / Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü
Okt. Süheyla DEMİRKOL ORAK
5677
 
Vocational School of Sivrice / Sivrice Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü
Doç.Dr. Ayşe KILIÇ
4100
 
Vocational School of Health Services / Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü
Prof.Dr. Gökben ÖZBEY
6535
Medical Services and Techniques
Doç.Dr. Funda GÜLCÜ BULMUŞ
5971
Anesthesia / Anestezi
Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN
6548
Medical Scanning Techniques / Tibbi Görüntüleme Tek.
Yrd.Doç.Dr. Abdullah YAŞAR
6533
Medical Laboratories Techniques / Tibbi Laboratuvar Tek.
Yrd.Doç.Dr. Neslihan KELEŞTEMUR
6542
Tıbbı Dokü.ve Sek. Programı
Yrd.Doç.Dr. Zafer ÇAMBAY
6534
Autopsy/ Otopsi Yardımcılığı
Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK
6545
Therapy and Reabilitation /Terapi ve Rehabilitasion
Doç.Dr. Funda GÜLCÜ BULMUŞ
6539
Physiotherapy / Fizyoterapi
Yrd.Doç.Dr. Kadri KULUALP
6541
 
Vocational School of Technical Sciences / Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
Computer Technology / Bigisayar Teknolojileri
Öğr.Gör. Mesut TOĞAÇAR
4390
Electricity and Energy / Elektrik ve Enerji
Öğr.Gör. Mehmet SAMAN
4383
Electronics and Automation / Elektronik ve Otomasyon
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞENPINAR
4443
Mechanical and Metal Technologies / Makine ve Metal Teknolojileri
Yrd.Doç.Dr. Mehmet YAZ
4407
Materials and Materials ProcessingTechnologies / Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri
Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ethem KİZİRGİL
4455
Ownership Protection and Security / Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
Yrd.Doç.Dr. Ayhan ALTINÖRS
4447
Engine devices and Transportation Technologies / Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri
Doç.Dr. Hüseyin BENLİ
 4402
Constructions / İnşaat
Doç.Dr. Cengiz POLAT
 4431
Design / Tasarım
Yrd.Doç.Dr. Koray Şener PARLAK
4430
Textiles, Clothing, Shoes and Skin / Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri
Öğr.Gör. Emel GÜR
4441
 
Vocational School of Keban /  Keban Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü
Doç. Dr. Osman AYGÜN 
 
 
Vocational School of Social Sciences / Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü
Öğr.Gör.Kenan SALTIK
6582
Dişticaret Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Z.Aytaç KİŞMAN
6584
Muhasebe Ve Vergi Bölümü
Öğr.Gör. M.Selçuk SADAK 
6596
Pazarlama Ve Reklamcilik Bölümü
Öğr.Gör. Fırat KARGIOĞLU
6568
Otel, Lokanta Ve İkramhizmetleri Bölümü 
Öğr.Gör. Suat ARPACI
6599
Yönetim Ve Organizasyon Bölümü
Öğr.Gör.Kıvanç KIRAÇ
6592
Finans, Bankacilik Ve Sigortacilik Bölümü 
Öğr.Gör. Yavuz ÖZEK
6567
Hukuk Bölümü
Öğr.Gör. Murat BAL

6597

 
Vocational School of Karakoçan / Karakoçan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü
Ögr.Gör. Kenan KORAN
 
Bilgisayar Teknolojileri
Öğr.Gör. Muhittin AKSOY
 
Çoçuk Gelişimi
Öğr.Gör. Hilal UĞRAŞ
1121
Gıda Teknolojisi
Öğr.Gör. Hüseyin SAĞ
113
İnşaat
Öğr.Gör. Emin Yaşar AFACAN
 
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
Öğr.Gör. Süleyman EVSEN sevsen@firat.edu.tr  
 
Vocational School of Baskil / Baskil Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğretim Üyesi Aytül YILDIRIM
Harici: 5112084
 
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Maden Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü
Öğr. Gör. Abdulsamed GÜNEŞ
Tlf: 2555554-8235
 
Vocational School of Kovancılar / Kovancılar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone/Dahili
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Öğr.Gör. Murat DEMİRKOL
136
Yönetim ve Organizasyon Bölümü 
Öğr.Gör. Cem AKGÜL
134
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Öğr.Gör. Ayfer DUMAN