Diller

Bölüm Koordinatürleri Listesi

Faculty of Education / Eğitim Fakültesi
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
Faculty Coordinator / Fakülte Koordinatörü
Dr.Öğr.Üyesi Gonca KEÇECİ
 
Dahili: 4903
Department of Computer Education and Instructional Technology
Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojiler Bölümü
Doç.Dr. Yalın Kılıç TÜREL
Dahili: 4883
Department of Educational Sciences
Eğitim Bilimleri Bölümü
Arş.Gör. Yasin DEMİR
Arş.Gör. Yusuf Celal EROL
Dahili: 4927
Dahili: 4920
Department of Fine Arts
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Arş.Gör. Yelda Usal
Dahili: 4872
Department of Mathematics and Science Education
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Fatma ERDOĞAN (İlköğretim Matematik Öğretmenliğİ)
--
Dr.Öğr.Üyesi Haki PEŞMAN
(Fen Bilgisi Öğretmenliği)
--
Dahili: 4986
--
Dahili: 4985
Department of Basic Education 
Temel Eğitim Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Seda KERİMGİL ÇELİK
Dahili: 4847
Department of Social Sciences and Turkish Education
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü
Arş.Gör. Yelda KÖKÇÜ
Dahili:4827
Department Of English Language Educationen/İngiliz Dili  Eğitimi Bölümü

Dr.Öğretim Üyesi Ahmet Selçuk AKDEMİR

Arş.Gör.Dr. Cemre İŞLER

asakdemir@firat.edu.tr

cisler@firat.edu.tr

Dahili: 4964

Dahili: -

 
Faculty of Science / Fen Fakültesi
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
Science Faculty Coordinator / Fen Fakültesi 
Doç.Dr. Erdal Baş
Dahili: 3547 -           3603
Department of Biology
Biyoloji Bölümü
Doç.Dr. Abdullah ASLAN
Arş.Gör. Emel AKBABA
Dahili: 3819
Dahili: 3779
Department of Physics
Fizik Bölümü
Öğr.Üy.Doç.Dr. Mediha KÖK
Dahili:3764
Department of Chemistry
Kimya Bölümü
Prof.Dr. Sinan SAYDAM
Arş.Gör.Dr. Hakan ŞAHAL
Dahili: 3681
Dahili: 3608
Department of Mathematics Matematik Bölümü
Prof.Dr. Münevver YILDIRIM YILMAZ
Dahili: 3648
Department of Statistics
 İstatistik Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Esra PAMUKÇU
Dahili: 3640
Actuarial
Aktüerya
Dr.Öğr. Üyesi Asıf YOKUŞ
Dahili: 3601
 
Faculty of Humanities and Social Sciences / İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
English Language and Literature / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 
 
 
German Language and Literature / Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Halit ATLİ
Dahili: 
Department of Contemporary Turkish Dialects and Literature / Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Öğr.Gör. Rakhat ABDİEVA
Dahili: 3556
Department of Geography / Coğrafya Bölümü
Arş.Gör. Emrah ŞIKOĞLU
Dahili: 3705
Department of Sociology / Sosyoloji Bölümü
Dr.Öğr.Üy. Ayşe MERMUTLU
Dahili: 3536
Department of History / Tarih Bölümü
Prof.Dr. Enver ÇAKAR
Dahili: 3839
Department of Turkish Language and Literature / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Doç.Dr. Ebru ŞENOCAK
Dahili: 3545
 
Faculty of Economics and Administrative Sciences / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
Department Business Administration / İşletme Bölümü
Dr.Öğr.Üy. Cem AYDEN
Dahili: 4167
Department of  Political Sciences and Public Administration / Siyaset Bilmi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Dr.Öğr.Üy. İlke Bezen AYDOĞDU
Dahili: 4175
Department of Economics / İktisat Bölümü
Dr.Öğr.Üy. İzzet TAŞAR
Dahili: 4163
Department of Labor Economics and Industrial Relations / 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Dr.Öğr.Üy. Gökçe CEREV
gcerev@firat.edu.tr 
Dahili: 4155
Social Work Department / Sosyal Hizmet Bölümü
Dr.Öğr.Üy. Handan KARAKAYA
hkarakaya@firat.edu.tr 
Dahili: 8515
Department of Finance / Maliye Bölümü
Dr.Öğr.Üy. H. Gökçe DEMİREL
demirel@firat.edu.tr
Dahili: 4169
 
Faculty of Communication /  İletişim Fakültesi
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
Department of RTV-Cinema / Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Neslihan GÖKER
Dahili: 4480
Department of Public Relations / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Serkan BİÇER
Dahili: 8837
Department of Journalism / Gazetecilik Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Emrah AYDEMİR /
Arş.Gör. Erhan KILIÇ
Dahili: 
Visual Communication Design / Görsel İletişim Tasarımı
Dr.Öğr. Üyesi Cevahir Sinan ALTUNDAĞ
csaltundag@firat.edu.tr
Dahili: 4323
 
Faculty of Theology / İlahiyat Fakültesi
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
Department of Theology / İlahiyat Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Tuncay KARATEKE 
Dahili: 5636
 
School of Civil Aviation / Sivil Havacılık Yüksekokulu
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
Department of Airframe and Powerplant Maintenance / 
Uçak Gövde-Motor Bakımı Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Yusuf ER 
Dahili: 1119
Department of Avionics / 
Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Ebru KARAKÖSE
Dahili: 5220
Department of Air Traffic Control    / Hava Trafik Kontrol Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Haluk EREN
Dahili: 1120
 
Faculty of Engineering / Mühendislik Fakültesi
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
Faculty Coordinator  / Fakülte Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr. Mehmet KALENDER
Dahili: 5003
Department of Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Güngör YILDIRIM
 
Dahili: 
          
Department of Bioengineering / Byomühendislik Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Venhar ÇELİK
Dahili:5559
Department of  Environmental Engineering/ Çevre Mühensiliği Bölümü
Yrd.Doc.Dr. Özge HANAY
Dahili:5623
Department of Electrical and Electronics Engineering/ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
 
Arş.Gör.Dr. Barış KARAKAYA
 
 
Dahili: 5234
 
Department of Software Engineering / Yazılım Mühendisliği Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ULAŞ
Dahili:5583
Department of Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Ruşen DURUCAN
ardurucan@firat.edu.tr
Dahili:5422
Department of Geological Engineering / Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Prof.Dr. Ahmet ŞAŞMAZ
Dahili:5950
Department of Chemical Engineering / Kimya Mühendisliği Bölümü
Prof.Dr. Fethi KAMIŞLI
Dahili:5500
Department of Mechanical Engineering / Makine Mühendisliği Engineering Bölümü
Doç.Dr. Nevin ÇELİK
nevincelik@firat.edu.tr
 
Dahili:5328
Department of Mechatronics Engineering / Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Doç.Dr. Oğuz YAKUT
Dahili: 6350
Department of Metallurgical and Materials Engineering / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Arş.Gör. Elif ARANCI ÖZTÜRK
Dahili: 6369
 
Faculty of Architecture / Mimarlık Fakültesi
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
 Architecture Department / Mimarlık Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Merve AÇIKGENÇ ULAŞ
Dahili:5433
 
Faculty of Technology / Teknoloji Fakültesi
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
Dean of Technology Faculty / Teknoloji Fakültesi Dekanlığı
Doç.Dr. Gül TOSUN
Dahili: 4203-4244
Department of Electrical and Electronics Engineering/ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doç.Dr. Erkan DENİZ
Dahili: 4338
Department of Energy Systems Engineering / Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi Aydın DİKİCİ
Dahili: 7652
Department of Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği Bölümü
Dr. Alp Buğra AYDIN
Dahili: 4279
Department of Mechanical Engineering / Makine Mühendisliği Engineering Bölümü
Prof.Dr. Vedat SAVAŞ
Dahili: 4320-4333
Department of Mechatronics Engineering / Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi
Gonca Özmen KOCA
Dahili: 7607
Department of Mettalurgical and Materials Egineering / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Doç.Dr. Ali Kaya GÜR
Dahili: 4349
Department of Automative Engineering / Otomotiv  Mühendisliği Bölümü
Prof.Dr. Hanbey HAZAR
Dahili:4363
Department of Software Engineering / Yazılım Mühendisliği Bölümü
Doç.Dr. Murat KARABATAK
Dahili: 4302
Department of Software Engineering International Joint / Yazılım Mühendisliği Uluslararası Ortak Lisans Programı Bölümü
 
 
 
Dahili:
Department of Digital Forensic Engineering / Adli Bilişim Mühendisliği Bölüm
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa KAYA
Dahili: 7630-7633
 
Faculty of Medicine / Tıp Fakültesi
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
Department of Medicine / TIP Bölümü
 Yrd.Doç.Dr. Sait ÖZTÜRK
Dahili: 2665
 
Faculty of Dentistry / Diş Fakültesi
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
Department of Dentistry / Diş Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Adem GÖK agok@firat.edu.tr 0544 414 24 58
 
Faculty of Veterinary Medicine / Veteriner Fakültesi 
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
Department of Veterinary Medicine / Veteriner Bölümü
Prof.Dr. Yesari ERÖKSÜZ
Dahili: 3902
 
Faculty of Sports / Spor Bilimleri Fakültesi
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
 Department of Sport /  Beden Eğitim
 Doç.Dr. Zeki ÇOŞKUNER
                    /
 Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre KARAKAYA
                      /
 Dahili: 5727
            5584
 
 
Conservatory / Devler Konservatuar
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü
Ögr.Gör. İrşat KAZAZOĞLU
Ögr.Gör. Kenan SAVAŞ
Dahili: 4120
Dahili: 4109
 
 
Faculty of Health Science / Sağlık Bilimleri Fakültesi
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
 Nursing Department / Hemşirelik Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Pınar SOYLAR
Dahili: 8297
 Midwifery Department / Ebelik Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Evrim ÇELEBİ
Dahili: 4585
Department of Nutrition and Dietetics / Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Öğr.Gör. N. Eda Aksın BELHAN
Dahili: 4549
 
Faculty of Fisheries /  Su Ürünleri Fakültesi
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
Department of Fisheries / Su Ürünleri Bölümü
Doç.Dr. Serap SALER
Dahili:4521
 
Graduate School of Educational Sciences / Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü
Doç.Dr. Haki PEŞMAN
Dahili: 4863
 
Graduate School of Science / Fen Bilimleri Enstitüsü
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr. Sencer ÜNAL
Dahili: 5032
 
Graduate School of Health Sciences / Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr. Mustafa İSSİ
Dahili: 6468
 
Graduate School of Social Sciences / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü
Doç.Dr. Süleyman İLHAN
 
Dahili: 3781
 
School of Foreign Languages / Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü
Okt. Süheyla DEMİRKOL ORAK
Dahili: 5677
 
Vocational School of Sivrice / Sivrice Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü
Doç.Dr. Ayşe KILIÇ
Dahili: 4100
 
Vocational School of Health Services / Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü
Prof.Dr. Gökben ÖZBEY
Dahili:6535
Medical Services and Techniques
Doç.Dr. Funda GÜLCÜ BULMUŞ
Dahili: 5971
Anesthesia / Anestezi
Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN
Dahili:6548
Medical Scanning Techniques / Tibbi Görüntüleme Tek.
Yrd.Doç.Dr. Abdullah YAŞAR
Dahili: 6533
Medical Laboratories Techniques / Tibbi Laboratuvar Tek.
Yrd.Doç.Dr. Neslihan KELEŞTEMUR
Dahili:6542
Tıbbı Dokü.ve Sek. Programı
Yrd.Doç.Dr. Zafer ÇAMBAY
Dahili:6534
Autopsy/ Otopsi Yardımcılığı
Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK
Dahili:6545
Therapy and Reabilitation /Terapi ve Rehabilitasion
Doç.Dr. Funda GÜLCÜ BULMUŞ
Dahili:6539
Physiotherapy / Fizyoterapi
Yrd.Doç.Dr. Kadri KULUALP
Dahili:6541
 
Vocational School of Technical Sciences / Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
Computer Technology / Bigisayar Teknolojileri
Öğr.Gör. Mesut TOĞAÇAR
Dahili:4390
Electricity and Energy / Elektrik ve Enerji
Öğr.Gör. Mehmet SAMAN
Dahili:4383
Electronics and Automation / Elektronik ve Otomasyon
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞENPINAR
Dahili: 4443
Mechanical and Metal Technologies / Makine ve Metal Teknolojileri
Yrd.Doç.Dr. Mehmet YAZ
Dahili: 4407
Materials and Materials ProcessingTechnologies / Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri
Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ethem KİZİRGİL
Dahili: 4455
Ownership Protection and Security / Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
Yrd.Doç.Dr. Ayhan ALTINÖRS
Dahili: 4447
Engine devices and Transportation Technologies / Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri
Doç.Dr. Hüseyin BENLİ
Dahili: 4402
Constructions / İnşaat
Doç.Dr. Cengiz POLAT
Dahili: 4431
Design / Tasarım
Yrd.Doç.Dr. Koray Şener PARLAK
Dahili: 4430
Textiles, Clothing, Shoes and Skin / Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri
Öğr.Gör. Emel GÜR
Dahili:4441
 
Vocational School of Keban /  Keban Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü
Prof.Dr. Mevlüt ŞENER URAL
 
Dahili: 0424 571 23 02 (118)
 
Vocational School of Social Sciences / Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü
Öğr.Gör. Suat ARPACI
Dahili: 6599
 
Vocational School of Karakoçan / Karakoçan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü
Ögr.Gör. Kenan KORAN
 
Bilgisayar Programcılığı
Öğr.Gör. Muhittin AKSOY
 
Çoçuk Gelişimi
Öğr.Gör. Hilal UĞRAŞ
Dahili: 1121
Gıda Teknolojisi
Öğr.Gör. Hüseyin SAĞ
Dahili: 113
Yapı Denetimi
Öğr.Gör. Emin Yaşar AFACAN
 
 
Vocational School of Baskil / Baskil Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğretim Üyesi Aytül YILDIRIM
Harici: 5112084
 
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Maden Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü
Öğr. Gör. Abdulsamed GÜNEŞ
Tlf: 2555554-8235
 
Vocational School of Kovancılar / Kovancılar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Department / Bölümü
Name / İsim
Email
Phone
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Öğr.Gör. Murat DEMİRKOL
Dahili: 136
Yönetim ve Organizasyon Bölümü 
Öğr.Gör. Cem AKGÜL
Dahili: 134
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Öğr.Gör. Ayfer DUMAN
Dahili: -